DAY DAI DET

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÂY ĐAI PP (ngành ba lô túi xách, phụ kiện may mặc)

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÂY ĐAI PP (ngành ba lô túi xách, phụ kiện may mặc)

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DÂY ĐAI PP (ngành ba lô túi xách, phụ kiện may mặc). Tân Vinh Phát đầu tư mới toàn bộ nhà xưởng đúng tiêu chuẩn, trang thiết bị máy móc mới 100% với công nghệ hiện đại nhất để sản xuất 1200 tấn /01 năm . Tân Vinh Phát đã quyết định đầu tư trọn vẹn cho dây chuyền sản xuất dây đai P ...[Read More]